Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro veřejnost

Obsah

Informace o provozovateli

Provozovatelem těchto stránek a současně prodejcem zboží, které je nabízeno prostřednictvím elektronického obchodu, je firma:

Obchodní údaje

Název: IVT IMUNO, s.r.o.
IČ: 25863924
DIČ: CZ25863924

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22954.

Sídlo

Ulice: Pavlovická 12/59
Obec: Olomouc
PSČ: 772 00

Kontaktní údaje

Tel: 585 312 945
Fax: 585 313 871
E-mail: info@ivtimuno.com

Bankovní spojení

Číslo účtu (CZK): 167377504 / 0300
Banka: Československá obchodní banka, a. s.
IBAN: CZ9503000000000167377504
SWIFT: CEKOCZPP

Předmět plnění

 1. Předmětem plnění je dodávka zboží na základě objednávky zadané zákazníkem prostřednictvím webových stránek elektronického obchodu.

 2. Součástí dodávky je faktura (daňový doklad), která zároveň slouží jako dodací a záruční list.

 3. Změna nebo zrušení objednávky:Zadanou objednávku lze měnit či stornovat pouze dohodou s prodejcem, a to jedině v případě, že dosud nedošlo k expedici příslušné zásilky.

Ceny zboží

 1. Není-li výslovně zmíněno jinak, jsou všechny ceny v elektronickém obchodě uvedenyvčetně DPH. Měnou je koruna česká. Rekapitulace DPH se zobrazuje v sekci Nákupní košík.

Dodací podmínky

 1. Zásilky jsou obvykle expedovány do 36 hodin od objednání, a to každý pracovní den kromě pátku (přesněji: kromě dne, který předchází dnům pracovního klidu).

 2. Zboží zasíláme prostřednictvím těchto dopravců:

  • Česká pošta

   Zásilky jsou doručovány jako obyčejný balík. Pokud není adresát zastižen v den doručení, je zásilka uložena na příslušné dodací poště. Zde je možno zásilku vyzvednout během několika následujících dnů, jinak bude vrácena zpět odesílateli.

  • PPL

   Informace o aktuálním stavu a pohybu zásilky lze získat po zadání čísla balíku přímo na úvodní webové stránce dopravce. Číslo zásilky obdrží zákazník e-mailem v okamžiku expedice. Informace o zásilkách jsou dostupné zhruba 15 minut po expedici (tj. po odeslání informační zprávy s číslem zásilky).

 3. Zásilky do zahraničí: Zboží objednané prostřednictvím elektronického obchodu zasíláme pouze do České republiky. Jestliže si přejete objednat zboží do zahraničí, kontaktujte nás telefonicky, sdělíme vám konkrétní podmínky.

 4. Ceny dopravného:Ceny za dopravné jsou uvedeny v následující tabulce. Balné neúčtujeme.

  Dopravce Cena (včetně 21% DPH)
  Česká pošta Kč 130,-
  DPD Kč 140,-

  Ceny dopravného pouze u CRV testů Ceny za dopravné jsou uvedeny v následující tabulce. Balné neúčtujeme. Při odběru 3 a více testů je poštovné i doběrečné zdarma pouze při doručení na pobočku Zásilkovny. Při odběru 50-ti a více testů posíláme zásilku pouze přes PPL a dopravné i doběrečné máte zdarma

  DopravceCena (včetně 21% DPH)Doběrečné
  Zásilkovna na pobočkuKč 57,-Kč 15,-
  Zásilkovna na adresuKč 146,-Kč 15,-
  DPD
  Kč 140,-Kč 46,-

Platební podmínky

 1. Úhrada za objednané zboží se realizuje dobírkou ve chvíli jeho doručení.Zákazník zaplatí přepravci při převzetí zboží.

Vrácení zboží

 1. Kupující (spotřebitel) má právo zboží objednané prostřednictvím elektronického obchodu (zásilkové služby) bez udání důvodu vrátit. K vrácení musí dojít do 14 dnů od data převzetí zásilky.

 2. Vrácené zboží musí být neporušené a bez známek užívání či opotřebení, v původním obalu a s originálem nebo alespoň kopií faktury (daňového dokladu). Vlastní vrácení lze realizovat prostřednictvím některé přepravní služby nebo osobně. Pro určení lhůty je rozhodující datum odeslání vráceného zboží zpět prodávajícímu.

 3. Prodávající má právo vrácení zboží odmítnout, jestliže kupující překročí zákonnou lhůtu pro vrácení anebo zboží vrátí poškozené, se známkami užívání, opotřebení, bez původních obalů či potřebných dokladů.

 4. Cenu vráceného zboží uhradí prodávající kupujícímu nejpozději do 30 dnů od data převzetí vráceného zboží, a sice bankovním převodem nebo složenkou.

 5. Při vracení zboží nemá kupující nárok na vrácení poplatků za poštovné, které vynaložil na zaslání zboží zpět prodávajícímu, ani na vrácení poplatku za původní doručení zboží prodávajícím (tj. ceny dopravného a dobírečného).

Reklamační řád

 1. Převzetí zásilky:Převzetím zásilky od dopravce její příjemce potvrzuje, že zásilka nevykazovala zjevné známky poškození. Proto je zákazník povinen při přebírání zásilky od dopravce zkontrolovat její stav, zejména neporušenost přepravního obalu.

 2. Odmítnutí převzetí:Je-li zásilka viditelně porušena či poškozena (protržení, tvarové deformace, silné znečištění apod.) nebo existuje-li podezření na neoprávněné vniknutí do zásilky, má zákazník právo převzetí balíku odmítnout. V takovém případě je přepravce povinen kupujícímu vystavit písemný protokol o reklamaci či jiný dokument se záznamem o zjištěných závadách.

  Tento protokol pak slouží kupujícímu jako doklad o oprávněném odmítnutí zboží a zakládá nárok na zaslání nového, bezvadného zboží od prodejce. Nové, bezvadné zboží může prodejce zaslat kupujícímu jen na základě platného a potvrzeného dokumentu od přepravce o reklamaci či ztrátě balíku.

  Prodejce následně na základě protokolu uplatňuje u přepravce náhradu škody vzniklé poškozením či ztrátou zboží během přepravy.

 3. Reklamaci zboží je možno uplatnit u prodejce pouze písemně. Podání reklamace musí obsahovat zejména následující údaje: číslo a datum objednávky či faktury, popis zjištěných závad. Reklamaci lze podat také e-mailem na adresu reklamace@ivtimuno.com.

 4. O průběhu a stavu vyřizování reklamace bude zákazník informován.

 5. Použití výrobků:Způsob použití výrobků a související pracovní postupy jsou popsány v příbalové informaci, která je součástí balení. Zákazník (uživatel) je povinen se těmito pokyny řídit. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z neodborné či chybné manipulace s produkty, stejně jako za škody způsobené vnějšími událostmi. Na tyto případy se záruka nevztahuje.

Registrace

 1. Návštěvníci webových stránek www.ivtimuno.com (stránky pro veřejnost) se mohou zaregistrovat. Při registraci je třeba zadat základní kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon). Zájemce o registraci si také zvolí svoje identifikační údaje (uživatelské jméno a heslo), pomocí nichž se může později na stránkách přihlásit.

  Výhody registrace:Registrovaný uživatel získává po přihlášení na webových stránkách následující výhody:

  • Možnost prohlížet stav a obsah svých dosavadních objednávek v elektronickém obchodě.
  • Možnost upravovat a aktualizovat své kontaktní údaje.
  • Jednodušší zadávání objednávek: není třeba opakovaně zadávat kontaktní údaje, neboť systém je již zná z registrace.
 2. Registrace je dobrovolná a není pro využívání webových stránek nezbytná. Návštěvníci stránek mohou nakupovat prostřednictvím elektronického obchodu i bez registrace.

 3. Provedení registrace:Registraci lze provést jako součást nákupu při dokončování objednávkyanebo také samostatně prostřednictvím registračního formuláře.

  Při zadávání kontaktních údajů je nutno správně vyplnit všechny povinné údaje (ve formuláři jsou označeny hvězdičkou). Informace, které klient při registraci anebo během dokončení objednávky uvede, musejí být pravdivé. Při zadání chybných anebo neúplných údajů může dojít k problémům při vyřizování objednávek, zejména pokud jde o včasné a správné doručení zásilek.

 4. Zrušení registrace:Zákazník má právo kdykoliv požádat o zrušení své registrace a o vymazání svých osobních údajů z databáze provozovatele. Chcete-li zrušit svoji registraci, obraťte se prostřednictvím e-mailu na správce těchto stránek (webmaster@ivtimuno.com).

Ochrana osobních údajů

 1. Některé údaje, které zákazníci povinně zadávají při registraci (především jméno, příjmení, adresa, kontaktní údaje), jsou osobními údaji dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 2. Provozovatel těchto stránek (firma IVT IMUNO, s.r.o.) si uvědomuje důvěrnost osobních údajů svých klientů a prohlašuje, že s nimi bude nakládat a chránit je v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

 3. Poskytnuté osobní údaje jsou provozovatelem zpracovávány po dobu neurčitou, tj. až do případného odvolání souhlasu uděleného při registraci. Zákazník může svůj souhlas kdykoliv písemně odvolat (např. prostřednictvím e-mailu adresovaného správci stránek) a provozovatel údaje bez zbytečného odkladu zlikviduje.

 4. Účel použití osobních údajů: Všechny získané osobní údaje zákazníků budou používány výhradně pro účely vzájemných obchodních vztahů mezi prodávajícím a kupujícím. Nebudou poskytnuty třetím osobám a ani jinak zneužity.

 5. Použití osobních údajů jinými subjekty:K osobním údajům klientů může mít přístup i jiný subjekt (např. přepravce). V takových případech budou osobní údaje použity pouze pro potřeby konkrétní služby nebo činnosti, kterou daný subjekt pro provozovatele zajišťuje (např. doprava zásilek).Spolupracující subjekt nesmí osobní údaje předávat dalším osobám.

Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky prodávajícího jsou vydány v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („NOZ“) a doplňují práva a povinnosti smluvních stran vzniklé při uzavírání kupních smluv mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou.