Multi 5 UrineScreen

Košík

303 Kč s DPHPopisek

Popis
Diagnostické proužky pro analýzu moči. Slouží pro semikvantitativní a kvalitativní stanovení následujících 5 veličin (parametrů v moči):
  1. bílkoviny
  2. pH
  3. krev
  4. ketony
  5. glukóza
Použití
Proužky pro analýzu moči obsahují reagencie imobilizované na pevném nosiči v pěti oddělených zónách na plastové tyčince. Každá zóna slouží pro stanovení hodnoty jedné veličiny. Z jednoho vzorku moči lze tedy najednou určit až 5 parametrů.
Princip testování
Princip testování je založen na reakci reagencií se složkami moči. Výsledkem je různorodé zabarvení jednotlivých komponentů na proužku, které lze následně vyhodnotit dle přiložené barevné škály.
Obsah balení
Každé balení (tuba) obsahuje 100 ks diagnostických proužků.
Určení
Výrobek je schválen pro profesionální použití i pro domácí sebetestování.